Knep och knåp

Välj i menyn eller rulla ner på sidan

Rebus

Serier med tal

Serier med bokstäver

Serier med både siffror och bokstäver

Vad är det för speciellt med talet

Hundred in a Square

Test av ordförrådet

Test av förståelsen


Rebus

Kan du lösa denna rebus?

Det ska bli en mening.

Ledtråd: Placeringarna är nyckeln till lösningen.

A    1

F    D

 

Lösning

 


 

Serier med tal  

Vilket tal kommer sen?

Man kan behöva använda + - eller X  för att finna lösningen

 

1  4  7  10  13     ? 

 


 

37  35  33  31  29     ?  

 


 

4  5  7  10  14  19     ?  

 


 

9  10  12  13  15  16     ? 

 


 

 

40  37  35  32  30  27     ? 

    


 

3  6  12  24  48  96     ? 

 


 

13  14  28  29  58  59     ? 

 


 

4  12  11  33  32  96     ? 

 


 

4  11  32  95  284  851     ? 

 


 

128  64  32  16  8  4     ? 

 


 

2  6  4  5  15  13  14     ? 

 


 

35 212  35 222  35 232  35 242  35 252     ? 

 


 

57  66  58  65  59  64     ? 

 


 

13  6  10  9  7  12  4  15     ? 

 


 

Serier med bokstäver

Vilka två sista bokstäverna saknas

 

Försök att lista ut hur serien är skapad

Hoppa fram och tillbaka i alfabetet för att listan ut hur

 

A  E  I  M  Q     ?    ? 


 

X  T  Q  N  K    ?    ? 


 

A  C  F  J  L  O    ?    ? 


 

A  Å  C  Y  E  V  G  T  I  R    ?    ? 


 

C  E  E  G  I  I  K    ?    ? 


 

A  D  C  F  E  H  G    ?    ? 


 

D  A  C  B  H  E  G  F  L  I    ?    ? 


 

B  D  G  J  L  N    ?    ? 

 


Serier med både siffror och bokstäver

 

B  2  E  5  H  8  K  11 N  14    ?    ? 


B  16  F  13  J  10  N  7  R  4    ?    ? 


N  2 LJ  4  H  8  FD    ?    ? 


A  2  D  3  H  4  M  2  P  3  T  4    ?    ? 


3  A  4  C  D  6  F  7  H  I  9    ?    ? 


1  B  4  D  9  G  18  L    ?    ? 


 

Vad är det för speciellt med detta tal?

1 1 2 3 5 8 1 3 2 1

Maila mig och få lösningen

 

 


 

Hundred in a Square

 

På fem olika ställen finns det 4 intill varandra liggande rutor i en kvadrat

Där summan av det 4 talen blir exakt 100.

Kan du hitta dom 5 kvadraterna


On five diffrent places it will be four next to each other lying in a square,

there the amount of the four numbers will be precise 100.

can you find those places?

 

26 38 15 17 32 31 37 18 27 71
28 13 23 23 30 49 19 48 16 47
16 19 45 39 50 11 36 27 32 17
44 14 40 12 29 31 32 16 25 28
41 15 25 22 33 17 19 20 18 46
18 11 27 13 29 21 35 35 21 30
42 29 21 36 33 20 22 29 39 24
26 42 14 34 47 23 33 45 16 11
37 24 42 41 50 49 34 11 49 24
43 46 13 43 45 44 12 38 25 40

Lösning


Test av ordförrådet

Vilket ord avviker från det övriga?


Kusin    Morfar    Syster    Systerson    Gudfar    Farbror


Sjunga    Skrika    Protestera    Yla    Nynna    Viska


Osalig    Omvänd    Motsatt    Motställd    Antagonistisk    Motsättning


Stråhatt    Biskopsmössa    Plommonstop    Soltopp    Kask    Fez


Krök    Mynning    Källa    Flod    Utlopp    Delta


Sprida    Strö    Utså    Utdela    Utbreda    Insvepa


Dristig    Inbilsk    Våghalsig    Modig    Dumdristig    Käck


Motsättning    Oenighet    Oöverensstämmelse    Gräl    Opposition    Meningskiljaktighet


Vattnigt    Oceanografisk    Navigera    Maritimt    Djuphavs    Tidvatten


Temporär    Tillfällig    Dygnslång    Blixtrande    Tills vidare    Provosorisk


Betynga    Lasta    Tynga    Ballasta    Balansera    Överbelasta


Smickra    Kurtisera    Lovprisa    Förmana    Berömma    Hylla


Stridslysten    Aggressiv    Våldsam    Tungsint    Krigaraktig    Krigisk  


Imitera    Improvisera    Parodiera    Karikera    Efterlikna    Plagiera


Hållning    Uppträdande    Uppförande    Lutning    Beteende    Inställning


Test av förståelsen

Hitta de två meningar i varje uppgift vars betydelse är närmast

betydelsen i den mening son inleder uppgiften


 

Rom byggdes inte på en dag

 

A.    En stad är resultatet av en lång historisk process, 

         vilket man inte kan bortse ifrån

B.    Varje ambitiös arbetsinsats tar tid

C.    Det tog århundraden att bygga Italiens huvudstad

D.    Det tar tid att utveckla vackra ting

 


 

När katten är borta dansar råttorna på bordet

 

A.    Demokrati är slöseri

B.    Många utnyttjar sin frihet till skada för andra människor

C.    De underordnade utnyttjar de överordnades frånvaro till att roa sig

D.    I en chefs frånvaro arbetar inte de människor som han är chef för

 


 

Som man bäddar får man ligga

 

A.    Man disponerar bara över de fördelar som man själv skaffat sig

B.    Man får alltid dra konsekvenserna av sitt eget uppförande

C.    Man får inte vila förrän man har arbetat.

D.    Det är för att man arbetar som man är trött

 


 

Många bäckar små gör en stor å

 

A.    Många små förtjänster ger stora förtjänster

B.    Med tiden blir alla barn vuxna

C.    Det är vanligt folk som slåss för det stora tingen

D.    Summan av det små handlingar ger stora resultat

 


 

Man bör inte spänna bågen för högt

 

A.    Fiolen låter illa om strängarna är alltför hårt spända

B.    Man ska rätta mun efter matsäcken

C.    De murade takbågarna i en kyrka, ska beräknas enligt konstens alla regler 

D.    Var anspråkslös i ditt umgänge med andra

 


 

Många händer gör lätt arbete

 

A.    När fler människor samarbetar blir uppgiften lätt för alla

B.    Arbeta som är lätt kan utföras för hand

C.    Det är ofta för många som vill hjälpa till

D.    Det är roligare att arbeta i grupp

 


 

Nöden är uppfinningarnas moder

 

A.    Bra uppfinnare bör vara fattiga

B.    När det kniper hittar man ändå ett sätt att klara sig

C.    Man måste lära sig att arbeta om man vill ha något i plånboken

D.    Man kan bli tvungen att hitta en utväg

 


 

Var och en efter sin smak

 

A.    När fakta är obestridliga lönar det sig inte att diskutera dem

B.    Var och en har sin egen uppfattning

C.    Vad man tycker om är ingen förnuftsfråga

D.    Diskutera inte andras smak, du kan såra dem

E.    Det finns ämnen som man inte bör ta upp

F.    Varje fågel sjunger efter sin näbb

 


 

Man ska inte sätta allt på ett kort

 

A.    Man bör dela på en uppgift så att alla kan vara med

B.    Man kan inte laga omelett utan att krossa äggen

C.    Det måste också finnas plats för det galna i världen

D.    Det är bra att ha något i reserv

E.    Utför inte allt arbete på en gång, varje dag har nog av sin plåga  

F.    Satsa inte allt du har i samma investering, du riskerar då att förlora allt

 


 

Bättre sent än aldrig

 

A.   Om man inte skyndar sig kan man vara säker på att komma fram

B.    Även det mest avlägsna mål kan nås med långsamma metoder

C.    Ändamålet helgar medlen

D.    Hastverk är lastverk

E.    Det är bättre att handla ansvarsfullt än överilat

F.    Endast långsamt framåtskridande garanterar oförgänglighet